Partner Programma

Doelstelling

Door middel van het Partner Programma wil de BNTQB graag de banden versterken met de bedrijven die werkzaam zijn in het vakgebied. Het partnership is bedoeld om van elkaar te leren, te weten wat er speelt en welke trends er op ons afkomen zodat we daarop kunnen inspelen bij het aanpassen of ontwikkelen en beoordelen van nieuwe syllabi voor bestaande of nieuwe trainingen binnen het ISTQB certificerings schema.

Partners

Partners van de BNTQB in Nederland en België

Is uw organisatie een rechtspersoon en heeft u medewerkers in dienst of externe adviseurs voor meer dan 70% van hun tijd voor uw organisatie werken die één of meer ISTQB certificaten bezitten? Zoja, dan kan uw organisatie ISTQB Partner worden.

Waar kan ik alle informatie over het ISTQB Partner Programma vinden?

Op de ISTQB website kunt u alle informatie vinden over het Partner Programma: http://www.istqb.org/partner/

Hier kunt u ook nagaan voor welk ISTQB Partner level uw organisatie in aanmerking komt.

Hoe kan mijn organisatie ISTQB partner worden?

Als uw organisatie ISTQB Partner wil worden én uw organisatie is een in België of Nederland geregistreerde rechtspersoon, dan kunt u het ingevulde aanvraagformulier naar BNTQB sturen. U vindt het aanvraagformulier terug op de downloadpagina: ISTQB® Partner Program Application/Renewal Form

Het ingevulde formulier kan worden gestuurd naar: Partners@bntqb.nl

Wat gebeurt er na het sturen van het aanvraagformulier en wat zijn de kosten?

Zodra uw aanvraagformulier is ontvangen, krijgt u een factuur voor de Registratiekosten. Deze kosten bedragen €100,- . Deze bedrag dekt de kosten voor het behandelen en controleren van uw aanvraag. Zodra de registratiekosten zijn betaald, zal BNTQB us aanvraag controleren en de geldigheid van de opgegeven certificaten controleren. Binnen 15 werkdagen wordt u geïnformeerd over de uitkomst van deze controle. Bij een positieve uitkomst ontvangt u een factuur voor de kosten van het Partner level:

  • Silver level: Waarde van 2 Foundation Examens
  • Gold level: Waarde van 4 Foundation Examens
  • Platinum level: Waarde van 8 Foundation Examens
  • Global level: aanvullende kosten € 2.000,=

Zodra deze kosten zijn voldaan is uw organisatie een erkend ISTQB Partner!

Opmerking: Een partnerschap is geldig voor één jaar. BNTQB zal u één maand voor het aflopen van het jaar een herinnering sturen zodat u tijdig uw partnerschap kan verlengen.